Pam Drymio?

Does dim angen sgiliau drymio o flaen llaw a bydd pob un sy’n cymryd rhan yn gwella yn ei amser ei hun.

Caiff y grŵp eu cyflwyno i’r djembes mewn cylch drymio a dysgu sut i’w canu. Byddan nhw’n dysgu amrywiaeth o batrymau rhythmig ac yn profi’r cyffro o chwarae’r patrymau a chreu perfformiadau syml.

Wedyn bydd y cylch yn rhannu i grwpiau llai gyda phob grŵp yn dewis arweinydd. Gyda’r arweinydd yn arwain, bydd y grŵp cyfan yn cyfrannu eu syniadau eu hunain er mwyn creu’r perfformiad.

Mae’r profiad hwn o gyd-chwarae yn rhoi cyfle i’r cyfranogwyr gyfathrebu â’i gilydd, bod yn gyfrifol am eu grŵp a meithrin sgiliau creadigol – pethau sy’n hollbwysig wrth feithrin tîm.