Sesiynau

Rydyn ni’n cynllunio’n sesiynau yn arbennig ar gyfer eich anghenion chi. Mae’r dewisiadau isod yn rhoi syniad i chi o’r hyn y gallwn ni ei gynnig.

Prisiau

Mae gennym ni brisiau cystadleuol. Gallwn weithio efo chi i drefnu sesiwn addas ar gyfer eich anghenion a’ch cyllideb. Byddwn yn codi am gostau teithio fesul filltir ac am gostau llety os oes angen aros noson. Ni fyddwn, fodd bynnag, yn godi am gostau teithio os ydi’r lleoliad yn 30 milltir neu lai o Fae Colwyn.

Fe allwn ni drefnu sesiynau ar gyfer grwpiau mawr hefyd. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Os ydych chi’n gwmni bach mae croeso i chi ymuno â chwmni arall i ffurfio grŵp mwy -

Diwrnod Llawn
(hyd at 60 o bobl)

Hanner Diwrnod
(hyd at 60 o bobl)

Sesiynau Hyblyg

Sesiwn y bore – a phaned

Cyflwyniad i ddrymio.

Dysgu sut i afael yn y Djembe a sut i ganu’r offeryn.

Dysgu gwahanol rythmau ar y Djembe ac ar offerynnau taro Affricanaidd eraill.

Dysgu sut i chwarae mewn ensemble gyda gwahanol rythmau’n cael eu chwarae ar yr un pryd.

Dysgu sut i berfformio trwy wrando ar gyfarwyddiadau rhythmig –‘galw ac ateb’.

CINIO – (wedi ei ddarparu)

Sesiynau grwp – dewis arweinydd i arwain pob grwp h.y. y rhai sy’n teimlo fwyaf cyfforddus a hyderus i arwain.

Pob grwp i weithio ar berfformiad gyda phawb yn y grwp yn cyfrannu eu syniadau a’r arweinydd yn eu harwain.

Pob grwp i berfformio o flaen gweddill y cylch.

Perfformiad olaf i gynnwys elfennau o’r gwaith grwp a’r cylch drymio i arddangos yr holl sgiliau maent wedi eu dysgu yng nghwrs y gweithdy

Un sesiwn a thoriad am baned Cyflwyniad i’r cylch drymio ac i’r Djembe.

Dysgu sut i afael yn y Djembe a sut i ganu’r offeryn.

Dysgu gwahanol rythmau ar y Djembe ac ar offerynnau taro Affricanaidd eraill.

Dysgu sut i chwarae mewn ensemble gyda gwahanol rythmau’n cael eu chwarae ar yr un pryd.

Deall sut i greu perfformiad.

Rhoi cynnig arni!

Perfformiad olaf.

Rhyddid i ddrymio – ble mae pawb yn perfformio gan ddefnyddio eu sgiliau newydd a’u dewis nhw o batrymau.

 

Os hoffech chi drefnu math gwahanol o sesiwn e.e. sesiynau torri’r garw, cysylltwch â ni.

Mae modd i ni gynllunio ein gweithdai yn arbennig ar eich cyfer. Fe all y sesiynau drymio para am 1-2 awr neu drwy’r dydd gyda pherfformiad ar y diwedd.

Gallwn gynnig sesiynau torri’r garw gyda’r nos, sesiynau tymhorol/dathlu. Gallwn gynnig sesiynau i hyd at 60 o bobl. Mae gennym ni brisiau arbennig i gwmnïau bach gyda hyd at 15 o bobl.