Meithrin Tîm a Digwyddiadau Corfforaethol

The experience provided a strong sense of the power of teamwork.

Pam Drymio?

Mae drymio’n ffordd wych o feithrin ysbryd o gyd-dynnu. Does dim angen sgiliau drymio arnoch chi, ac yn wir, ac fe gewch eich synnu gan ba mor sydyn y gwelwch eich sgiliau drymio’n datblygu. Bydd y cylch drymio yn rhoi hwb a chefnogaeth i bawb. Bydd mwy o amrywiaeth yn y gwaith grŵp. Yma bydd yr arweinwyr naturiol yn blodeuo gydag eraill yn y grŵp yn cyflwyno eu syniadau creadigol i ychwanegu at y perfformiad. Drymio yw’r gweithgaredd perffaith i feithrin ysbryd o gydweithio.

Pam Feel the Beat?

Gyda mwy na deng mlynedd o brofiad yn cyflwyno sesiynau drymio rydyn ni’n gwybod sut i weithio gyda grwpiau mawr a bach a chael y gorau allan ohonyn nhw. Mae gan Feel The Beat sesiynau meithrin tîm, ymarferion torri’r garw a digwyddiadau corfforaethol eraill, oll am brisiau cystadleuol. Rydyn ni’n cynllunio sesiynau yn arbennig ar gyfer eich anghenion penodol chi. Mae’n sesiynau ar gyfer rhwng 10 a 60 o gyfranogwyr. Gyda’n gilydd bydd modd i ni lunio sesiwn fydd yn cryfhau’ch tîm.

The experience provided a strong sense of the power of teamwork.

Y Profiad

Wrth gerdded i’r ystafell byddwch yn gweld y gwahanol ddrymiau ac offerynnau taro sydd gennym ni. Cewch eich gwahodd i’r cylch drymio ac ar ôl ychydig o ymarfer i gynhesu bydd y dysgu’n dechrau! Yn fuan byddwch chi’n gallu canu’r Djembes ac offerynnau Affricanaidd eraill yn ddigon hyderus. Byddwch yn dysgu plethu amrywiaeth o rythmau a bydd hyn yn rhoi i chi’r sgiliau y bydd arnoch eu hangen i berfformio’n hyderus. Unwaith y byddwch chi wedi meistroli’r dechneg galw ac ateb bydd modd i’ch grŵp ddilyn arweinydd y cylch neu’r grŵp.

Lle?

Rydyn ni’n cynnig sesiynau meithrin tîm, ymarferion torri’r garw a digwyddiadau corfforaethol eraill yng Ngogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr: Wrecsam, Caergybi, Y Rhyl, Ynys Môn, Bae Colwyn, Llandudno, Prestatyn, Bwcle, Cei Conna, Conwy, Bangor, Abergele, Aberystwyth, Y Fflint, Caernarfon, Manceinion, Lerpwl, Caer, Runcorn, Warrington, Widnes a llawer o lefydd eraill. Am fwy o wybodaeth a phrisiau ewch i sesiynau neu cysylltwch â ni .